Tuote: Yleisö- ja asiakastapahtumat


Kuva: Viiniä ja Stand Up komiikkaan tapahtuman järjestelijöitä syksyllä 2008

Monille työyhteisöille on yhä useammin tarve yleisö- ja asiakastapahtumien, projektien seminaaripäivien tai muiden ulkoisten viestintä- ja markkinointitapahtumien järjestelyyn. Sosionomi (AMK) koulutuksen ja opiskelun näkökulmasta tämänkaltaisiin tapahtumien järjestelyihin osallistuminen opettaa ja antaa valmiuksia ainakin organisointiin, ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen sekä hankintojen tekemiseen. Myös asiakaspalvelun valmiudet kehittyvät mm. messuemännän, messuisännän tai muiden messutapahtuman yhteydessä kokeiltavana olevan roolin kautta.

Tukialus hankkeet ovat osallistuneet mm. seuraavien tapahtuminen järjestelyyn.

2006: Lastensuojelun keskusliiton Lapsitiedon keskus internet palvelun tiedotuksen kehittäminen sekä markkinointitapahtuma Hämeenlinnassa pidettyjen Lastensuojelupäivien yhteydessä.

2008: Equip seminaari

2008: Opiskelijahyvinvointiprojekti ja siihen liittyvien tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen