Hyvinvoinnin mittaamisen kehittäminen

Tukialus on ollut mukana sosiaalisen hyvinvoinnin mittaamisen kehittämisessä. Vuoden 2008 syksyllä opiskelijaryhmä oli mukana laatimassa Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisyksikön ja Vakka-Suomen seutukunnan kanssa lasten hyvinvointia mittaavia barometrejä.