Kehitysvammaisten kanssa tehtävän työn kehittäminen

Tukialus on tehnyt yhteistyötä Kota ry:n kanssa nuorten kehitysvammaisten itsenäistymisen ja itsenäistymistä tukevien palveluiden kehittämisessä. Aihealueelta toivotaan jatkossa myös uusia toimeksiantoja.