Lastensuojelun kehittäminen

Tukialuksen ylivoimaisesti laajin yhteistyöalue on ollut lastensuojelu tai alueeseen läheisesti liittyvät palvelut. Toimeksiantoja on tehty mm.
  • Pienryhmäkodin viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
  • Pienryhmäkodin työmenetelmän käyttöönoton kehittäminen
  • Sijaishuoltolaitoksen perustamiseen liittyvä kartoitustyö
  • Verkkoneuvottelujärjestelmän käytöstä lastensuojelutyössä
  • Tyttöjen Talon toiminnan kehittäminen
  • Sosiaalisen nuorisotyön ja nuorisotalon toiminnan kehittäminen
  • Taustaselvitystyö Lapsyke - Lastensuojelun rajapinnat - hankkeeseen (jatkui neljän opiskelijan opinnäytetyönä 2011)
  • Raision Kerttulan koulun 4. luokkalaisten kouluhyvinvoinnin kehittäminen