Sosiaalisen nuorisotyön kehittäminen

Tukialus on ollut mukana Tyttöjen Talon toiminnan kehittämisessä osallistumalla Tyttöjen Talon avaamiseen ja kalustamiseen Turussa syksyllä 2007 sekä Talon toiminnallisen palautejärjestelmän kehittämiseen syksyllä 2009.