Tukialus 2007

Tukialuksen opiskelijatiimit syksyllä 2007 oppivat toteuttamaan sosiaalialan työelämän tilausten pohjalta asiakaspalvelua, kokeilu- ja kehittämishankkeita, selvitystöitä ja yleisö- ja asiakastapahtumia.

Projektit 2007

29.8.-2.11.2007

Tukialus Info 10/2007

1. Menetelmäkansion käyttöönotto ja kokeileminen
Merilinna/Hovilinna

Vertaistuesta voimaa -projektin tarkoituksena on toteuttaa vertaistukiryhmää kahdessa sijaishuollon yksikössä (Hovilinnassa ja Merilinnassa, HoMe). Toiminta perustuu Pesäpuu ry:n luomaan sijoitettujen lasten vertaistukiryhmämalliin. Tavoitteenamme on luoda molempiin sijaishuollon yksiköihin uusia työmenetelmiä lasten ja nuorten parissa työskentelyyn.

2. Digame
Turun ammattikorkeakoulu

Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Digame-hankkeessa asiakaspalvelua ja kehittämistyötä osana Euroopan aluekehitysrahaston tukemaa InnoELLI Senior 2006–2007-ohjelmaa. Digamessa tavoitteena on kehittää palveluja ikääntyvien kotona asumisen tueksi vuorovaikutteisen HyvinvointiTV:n ja digiboksin avulla. Opiskelijat haastattelevat ikäihmisiä digiboksisovelluksen käyttökokemuksista ja toteuttavat siihen liittyen myös kaksi opintopiiriä. Lisäksi he tuottavat kaksi HyvinvointiTV:n aamuohjelmaa.

Lue Hyve lehden artikkeli: 12.11.2007 Kukkuu! - Sosionomiopiskelijat edistämässä tulevaisuuden hyvinvointipalveluja

3. Toiminnan käynnistäminen
Tyttöjen Talo

Projektin tilaajana on Auralan kerhokeskus ry ja tehtävänä on sisustaa 100 m2 kokoinen tila 12–28-vuotiaiden tyttöjen käyttöön. Tyttöys, kodikkuus ja ekologisuus ovat tärkeitä arvoja, joita noudattaen etenemme tehtävässämme. Sisustuksessa otettaan huomioon myös mahdollisuus osallistaa tyttöjä toimintaan.

26.10.2007 Pojilta PÄÄSY KIELLETTY

4. Ruistila huone 334 ja menetelmäkansioiden koontia
Turun ammattikorkeakoulu

Ruistila-projektissa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat sosiaalialan menetelmällisen tilan Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun toimipisteeseen. Projektin jälkeen sosiaalialan opiskelijoilla on opintoja tukeva menetelmähuone, jossa on mahdollista toteuttaa asiakastyötä. Tilaajana on Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskadun toimipiste.

5. Kehitysvammaisten ryhmätoimintaan osallistuminen
Kota ry

KOTA ry:n Koija - Oppis -hankkeen tarkoituksena on tukea Aura-instituutin asuntolan oppimisvaikeuksisten tyttöjen itsenäistymistä ja arjenhallintaa kerhotoiminnan avulla.

6. Harjoittelun ohjeistuskansion tekeminen ja harjoitteluprosessin selkiyttäminen
Lausteen perhekuntoutuskeskus

Tavoitteenamme on kehittää ja selkeyttää Lausteen perhekuntoutuskeskuksen harjoittelutoimintaa. Lisäksi projekti pyrkii lisäämään Lausteen sekä Turun AMK:n välistä yhteistyötä erityisesti ennen harjoittelua. Projektin tuotoksena on kirjallinen harjoittelun toimintasuunnitelma Lausteelle sekä Turun AMK:lle.