Tukialus 2008

Tukialuksen 2008 opiskelijatiimit oppivat toteuttamaan sosiaalialan työelämän tilausten pohjalta asiakaspalvelua, kokeilu- ja kehittämishankkeita, selvitystöitä ja yleisö- ja asiakastapahtumia.
Seuraavasta löydät yhteenvedon syksyn 2008 Tukialus hankkeista. Osasta hankkeita saa lisätietoja hankkeiden perustietojen yhteydessä olevista lehtiartikkeleista.

Sosionomit Kulmilla 2008 artikkeli. Turun Sanomat 4.11.2008. Sosionomikoulutus - kohti yhteisöllisyyttä

Projektit 2008

1.9.-11.11.20081.

Sijaisperheiden rekrytointi
Vasso - Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy• Projekti hankki Varsinais-Suomen kunnista yhteyshenkilöt
• Projekti laati ja toimitti yhteyshenkilöille materiaalipaketit
• Suunniteltiin Turku AMK vapaasti valittaviin opintoihin ”kurssi”, jonka
kautta ylläpidetään yhteyshenkilöverkostoa ja materiaalien ajantasaisuutta

12.9.2008 Vakka-Suomen Sanomat

2. Hyvinvointikello
Kotikunnas• Projektiryhmä selvitti Kotikunnas Turvapalvelu-hankkeen mahdollisia yhteistyökumppaneita vuodesta 2009 eteenpäin.
• Projektiryhmä tehosti myös palvelun markkinointia ja tiedottamista sekä pyrki saamaan palvelulle näkyvyyttä mm. mediassa.


3. Equip-hanke
Turun ammattikorkeakoulu• Projekti järjesti projektin kansallisen seminaarin Turussa 30.10.2008 Teemalla: ”Liikkuvuutta vanhustyöhön! Monikulttuurisuuden mahdollisuudet kotihoidossa”.
• Projekti suunnitteli ja keräsi yhteenvedon seminaarista


4. Omana-hanke
Turun ammattikorkeakoulu• Projekti toteutti asiakaspalvelu (ohjelmia) HyvinvointiTV:n kautta
• Projektiryhmä teki sähköisten palvelujen ideointi- ja tarvekartoitustyötä

Vanhustyö 1/2009

5. Opiskelijahyvinvointi
Turun ammattikorkeakoulu• Ideoitiin opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä ”päihteettömiä” tapahtumia
• Suunniteltiin ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu leiritapahtuma ”AksonCamp”
• Suunniteltiin ja toteutettiin iltatapahtuma ”Viiniä ja Stand-up komiikkaa”


6. Vakka-Suomen hyvinvointibarometri
Turun ammattikorkeakoulu ja Vakka-Suomen seutukunta• Projekti loi yhdessä AMK:n tutkijan kanssa lasten- ja nuorten hyvinvointiin liittyviä indikaattoreita
• Projekti osallistui Vakka-Suomen Hyvinvointitilinpäätöksen indikaattoritietojen päivitykseen