Tuote: Asiakaspalvelua

Tukialus projektiryhmät ovat oppineet työelämäkumppanien kanssa asiakaspalvelun toteuttamista. Asiakaspalveluhankkeet ovat kuitenkin olleet Tukialus toiminnassa vähäisiä, koska niitä tehdään edellisten lukukausien opinnoissa, asiakastyön menetelmiin painottuvien, sosionomi (AMK) opintokokonaisuuksien yhteydessä.

Esimerkki asiakaspalveluyhteistyöstä on mm. Kota ry:n kanssa syksyllä 2007 toteutettu, itsenäistymisiässä olevien kehitysvammaisten ryhmätoimintaan osallistuminen.