Turun ammattikorkeakoulun TUKIALUS palvelutoiminta mukana kehittämässä työpaikkojen videoneuvottelutekniikan hyödyntämistä

Turun ammattikorkeakoulun sosiomi (AMK) koulutuksen oppimista tukevan palvelutoiminnan opiskelijat testaavat ja hankkivat työyhteisöille kokemusta työasemakohtaisen videoneuvotteluratkaisun käytöstä.

Kokeilut toteutetaan osana koulutusohjelman TUKIALUS projektitoimintaa yhteistyössä valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestön sekä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon lastensuojeluyksikön kanssa. Yhteistyö on alkanut ja se tapahtuu syys-marraskuussa 2009.

Testauksen kohteena ovat järjestön toisista kaukana olevien toimipisteiden sekä aluetyöntekijöiden välinen yhteistyö sekä lastensuojelun sijaishuoltoyksiköiden ja kunnan sosiaalitoimen työntekijöiden välinen yhteistyö.

Lisätietoja Tukialus toiminnasta Turun ammattikorkeakoulun sivuilla