Sosionomi (AMK) opiskelijat neuvottelevat ja kouluttautuvat videoneuvottelun välityksellä

Turun ammatttikorkeakoulun sosionomi (AMK) TUKIALUS palvelutoiminnan 16 opiskelijaa on harjoitellut ahkerasti verkkoneuvotteluvälineen Adobe Acrobat Connect Pro käyttöä syyskuussa 2009.

Harjoittelu alkoi “vierihoitokoulutuksena” oppilaitostiloissa ja jatkui koulutuksena ACP verkkoneuvotteluympäristössä. Opiskelijat jatkavat osaamisensa kehittämistä omissa projektiryhmissään: hakien käyttövarmuutta, tunnistaen käyttöön ja tekniikkaan liittyviä haasteita sekä valmistellen työpaikoilla jaettavaa tutustumis- ja perehdytysmateriaalia.


Kuva: Vierihoitokoulutuksesta Ruiskadulla

Opiskelijat ovat ottaneet projektin alkumetrien hämmennyksen jälkeen oman oppimisen haasteen hyvin vakavasti ja järjestelmän käyttöä on opiskeltu tosissaan. Totisuus on kuitenkin ollut kaukana harjoitustilanteessa, jossa uudenlainen kommunikointitapa on tuonut räväkän naurunkin sävyttämää ihmetystä, erityisesti naispuolisille perehtyjille.


Kuva: Adobe Acrobat Connect Pro yhteydessä

Verkkoneuvottelujärjestelmän opiskelu on ollut opiskelijoiden mielestä antoisa ja uutta opettava kokemus. Tuo niin usein tietotekniikan käyttöön liittyvä “demoefekti” ja mahdolliset “tekniset temppuilut” työyhteisöjen tutustumistilanteissa askarruttavat.

Verkkoneuvottelun opiskelussa on toimittu opiskelijoiden kannettavien tietokoneiden, Turun Sparknetin ja puhelinyhtiöiden mobiililaajakaista yhteyksiä hyödyntäen. Hyvin erilaisissa, ei kovin nopeilla yhteyksillä varustetuissa, perus- ja miniläppäreissä kuva ja ääni on välittynyt odotettua paremmin, voisi varmankin kaikkienkin suulla todeta – lähes kiitettävästi.

Projektiryhmät tutustuttavat projektiyhteistyössä mukana olevia työyhteisöjä lokakuun aikana verkkoneuvottelujärjestelmään, järjestävät työntekijöiden ja organisaatioiden asiakkaiden välisiä yhteiskokeiluita sekä osallistuvat yksiköiden laitehankinnoissa avustamiseen.