Hyppy tuntemattomaan

Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) opiskelijat saivat mahdollisuuden osallistua Tukialus-projektiin, jonka toimeksiantajana toimi Ulvilan lastentalo. Opiskelijoiden tehtävänä oli tutustuttaa lastentalon henkilöstöä sekä Turun alueella sijaitsevan perhekodin työntekijät Adobe Acrobat Connect Pro verkkoneuvotteluvälineeseen. Lisäksi opiskelijat laativat Ulvilan perhetyöhön menetelmäkansion, joka sisältää videotekniikkaa hyödyntäviä menetelmiä.Kuva: Verkkoneuvotteluohjelmiston harjoittelua

Lue Hyve lehden artikkeli:  Hyppy tuntemattomaan