Hyvinvointiteknologian kehittäminen

Tukialus on ollut vuodesta 2006 alkaen mukana kehittämässä varsinais-suomalaisten ja satakuntalaisten sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen hyvinvointiteknologian ja tietoteknisten uudistusten käyttöönottoa.

Toimeksiantoja:
  • Lastensuojelun keskusliiton Lapsitiedon keskus portaalin esittely ja markkinointi Lastensuojelupäivillä Hämeenlinnassa syksyllä 2006
  • Osallistuminen HyvinvointiTV:n käyttöönoton ja sisällöntuotannon kehittämiseen Turun, Salon ja Vakka-Suomen seutukunnissa 2006-2010
  • Yhteistyö Kotikunnaksen kanssa Hyvinvointikello tuotteen ja palvelun tiedotuksessa ja palvelun levittämisessä 2008
  • Adobe Acrobat Connect Pro verkkoneuvottelujärjestelmään tutustuttaminen ja käyttömahdollisuuksien kartoittaminen Ulvilan kaupungissa ja Aivohalvaus- ja dysfasialiitossa syksyllä 2009.