Tukialus organisaationa

Tukialus muodostaa toteutusajankohtanaan oikean osapäiväisen ja määräaikaisen organisaation ja työyhteisön.

Tukialuksen johtaja
 • vastaa toiminnan opetussuunnitelman mukaisuudesta sekä toimeksiantosopimuksista ammattikorkeakoulun koulutusjohtajalle ja koulutuspäällikölle
 • vastaa työelämäkumppaneille toimeksiantosopimuksien toteutumisesta
 • vastaa Tukialus toiminnan johtamisesta
 • 2010: Juha Knuuttila (2006-)
Tukialuksen johtoryhmä
 • muodostuu opettajavalmentajista
 • huolehtii toiminnan markkinoinnista, toimeksiantosopimusten hankinnasta ja valmistelusta
 • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi vuosittaisen Tukialuksen toiminnan
 • kehittää Tukialus organisaation tuottavuutta ja tarjotun palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
 • toimii valmentajien yhteistyö- ja tukiryhmänä
 • 2010: Juha Knuuttila, Anja Kuukasjärvi ja Outi Linnossuo
Tukialuksen laajennettu johtoryhmä
 • muodostuu johtoryhmästä ja projektien opiskelijaprojektipäälliköistä
 • huolehtii opiskelijapalautteen keräämisestä toteutussyksyn aikana
 • toimii johtamisen sparrauspaikkana ja projektipäälliköiden tukiryhmänä
 • selventää toimintaan liittyviä käytännöllisiä asioita toteutuksen aikana
 • toimii opiskelijapalautteen yhtenä foorumina
 • tukee viestinnän yhtenäistämistä
 • 2009: johtoryhmä + opiskelijaprojektipäälliköt
Valmentaja
 • on projektiryhmän henkilökohtainen opettaja, ohjaaja ja tukija
 • varmistaa ryhmän taustalla toimeksiantosopimuksen toteutumista
 • tukee erityisesti ryhmän opiskelijaprojektipäällikköä projektisuunnitelman toteuttamisessa
 • toimii osana johtoryhmää ja laajennettua johtoryhmää
 • 2010: Juha Knuuttila (2006-2010), Outi Linnossuo (2006-2007, 2009-2010) ja Anja Kuukasjärvi (2008-2010)
Opiskelijaprojektipäällikkö
 • vastaa projektisopimuksen ja -suunnitelman suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
 • vastaa toimeksiantoon liittyvästä työelämäyhteistyöstä
 • vastaa ryhmän toiminnan organisoimisesta, mm. viestintä ja talousasiat
Viestintävastaava

Talous- ja resurssivastaava