Uusia tuulia Aivohalvaus- ja dysfasialiiton viestintään verkossa

Kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoiden Tukialus-projektiryhmä sai mielenkiintoisen toimeksiannon AD-liitolta. Ryhmän tavoitteena oli tutustuttaa toimeksiantaja Adobe Connect Pro -verkkoneuvottelujäjestelmään, kartoittaa käyttömahdollisuuksia sekä verrata sitä toiseen verkkonouvottelujärjestelmään.

Kuva: Näkymä verkkoneuvotteluhuoneen tietokoneikkunasta

Lue Hyve lehden artikkeli:  Uusia tuulia Aivohalvaus- ja dysfasialiiton viestintään verkossa