Tukialus opiskelu esimerkkinä Helsingin yliopiston seminaarissa 11.3.2010

Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) koulutuksen opintokokonaisuus Palveluiden tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen ja opintokokonaisuuteen liittyvä Tukialus palvelutoiminta on esimerkki sulautetusta opiskelutavasta, jossa verkko-opiskelu ja muut tietoverkkoja hyödyntävät oppimisen välineet yhdistyvät perinteisiin oppimisen välineisiin sekä moderniin projektiopiskeluun.

Tukialus opiskelutapa oli esillä Helsingin yliopistossa neljättä kertaa järjestettävä Blended Learning - Sulautuva opetus seminaarissa, jossa tarkastellaan lähiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistämistä sekä uudenlaisten opetus- ja oppimismuotojen aikaansaamaa muutosta yliopisto- ja korkeakouluopetukseen.

Lue lisää seminaarista

Case esityksen johdanto: Hallinnon opiskelusta maistuvampaa

Powerpoint esitys, Helsingin yliopisto 11.3.2010: Hallinnon opiskelusta maistuvampaa