Tukialus palvelutoiminnan suhde sosiaalialan alueelliseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan tiivistyy

Tukialus palvelutoiminnan yhteys varsinais-suomalaisten sosiaalialan organisaatioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI)  ja Turun ammattikorkeakoulun Tutkimus- ja kehittämistoimintaan tiivistyy.

Tukialus 2006-2009 hankkeiden opiskelijoita on tehnyt suuntautumisopintojen harjoittelunsa ja opinnäytetyönsä samalle työpaikalle, jossa suoritti Tukialus projektinsa. Tälläisiä kumppaneita ovat olleet mm. Turun ammattikorkeakoulun Tutkimus- ja kehittämistoiminnan  HyvinvointiTV välineen hyödyntämisen kehittämishankkeet ja Turun Tyttöjen Talon palvelun kehittäminen.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tutkimus- ja kehittämisjohtaja Päivä Sannola tutustui Tukialus palvelutoimintaan Tukialus infotilaisuudessa 13.4.2010 Turun Ruiskadun toimipisteessä. Sannola piti tämänkaltaista intensiivisessä ja tiiviissä työelämäyhteistyössä tehtävää hanketoimintaa hyödyllisenä ja hän luetteli alueita, joissa sote:n piirissä varmaan olisi kysyntää "lyhythankeyhteistyönä" tehtävästä kehittämisestä. Tilaisuudessa käydyssä keskustelussa haasteena nähtiin, miten toimintaa saadaan kytkettyä sosiaali- ja terveystoimen kehittämisohjelmiin. Sannola lupasi ottaa käyntinsä antia esiin sote:n kehittämispäälliköitä tavatessaan. Tukialus toimintaa lähdetään mielellään esittelemään myös ammattikorkeakoulusta kentän suuntaan.

Samassa tilaisuudessa sovittiin myös Tukialus palvelutoiminnan ja opinnäytetöiden tekemisen yhteyden kehittämisestä. Opintokokonaisuuksien A4 palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen sekä sosiaalipalvelut suuntautumisvaihtoehdon saumatonta yhteistyötä kehitetään yhdessä - Case: Palvelutalo Kotikunnas - kautta.