Monkey ja Tukialus yhteistyössä Raision vanhuspalveluja kehittämässä

Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut tulosalueen toisen vuoden opiskelijoiden monialainen kehittämisprojekti (MONKEY)  ja Tukialus tekevät yhteistyötä.

Kuva:  Hulvelan Monkey ryhmä 27.10 Sissimarkkinoimassa toimintaviikkoa Raision keskustassa

Molemmat ryhmät osallistuvat syksyn aikana Raision sosiaali- ja terveystoimen vanhuspalveluiden "matalan kynnyksen" kohtaamis-/neuvontakeskuksen kehittämiseen.

Tukialus ryhmä selvittää Raision ja lähialueen yrittäjien ja yhdistysten mukaantuloa palvelukeskus Hulvelan Helmen (Tukialus ryhmän keksimä nimi keskukselle) toimintaan sekä on yhteistyössä Hulvelalaisten kanssa järjestänyt yrittäjien, yhdistysten ja kunnan yhteisen keskustelutilaisuuden Hulvelan palvelukeskuksen toimintaviikolle 1.-4.11.2010.

Monkey ryhmän työskentely painottuu tapahtumaviikon järjestämiseen ja monialaisten palvelutuotteiden ideointiin.

Raision kehittämishanke on osa Valtakunnallista Sosiaali- ja terveysalan Kasten kehittämisohjelmaa 2008-2011 .

Lisätietoja: