Tukialus "Powerpoint" seminaari 27.10.2010 Ruiskadulla auditorioon 132

Kuva: Flex ryhmä esiintymisvuorossa 27.10.2010Tukialus 2010 projektit esittivät työskentelyään syys-lokakuulta keskiviikkona 27.10.2010 klo 10.15-11.45 Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun toimipisteen auditoriossa. Seuraavassa e
sitellyt hankkeet (työnimet):

1) Flex – Yhteisöllisyyden tukeminen vammaisten palveluasumiskonseptissa (Kehitysyhtiö Kuru)
2) Hulvelan palvelukeskus – STM Kaste ohjelma: Matalan kynnyksen vanhuspalveluiden kehittäminen Raisiossa
3) Kerttula – Raision Kerttulan koulun oppilashuollon tukena neljäsluokkalaisten kouluhyvinvoinnin kehittämisessä
4) Kota some – Sosiaalinen media järjestötyön tukena
5) Lapsyke hanke – STM Kaste ohjelma, Remontti hanke: Rajapintatutkimuksen kartoitushanke
6) Omana – HyvinvointiTV konseptin kehittämisestä
7) Sally – Sosiaalialan koulutusohjelman yrittäjyysopintojen kehittämisen tukeminen
8) Sateenkaarikoto ry – Maahanmuuttajanaisten kanssa tehtävä asiakaspalveluyhteistyö

Seminaarin vieraat mukana kehittämässä

Tukialus seminaarissa syntyi vuoropuhelua myös ensimmäistä kertaa seminaariin kutsuttujen vieraiden kanssa. Sosiaalialan koulutusohjelman yliopettaja otti puheenvuorossaan esiin haasteen löytää jo hyvissä ajoin ennen viimeistä opiskeluvuotta opiskelijoille mielekkäitä opinnäytetyöaiheita. Myös opiskelijoiden varhaisempaa orientoitumista ja sitoutumista opinnäytetyön tekemiseen tulisi pystyä tukemaan paremmin. Puheenvuorossa korostettiin myös Tukialus ja muunkin hanketoiminnan merkitystä ja tarkoituksenmukaisuutta työelämälähtöisten opinnäytetyöideoiden synnyttäjänä.

Sosiaalialan täydennyskoulutuskeskuksen puheenvuorossa tuotiin esiin "täykkärin" panosta mm. Hyrrä hankkeessa jo olemassa olevien sosiaalialan yritysten kehittymisen tukena. Seminaarissa täydennyskoulutuskeskuksen edustaja kertoi myös mahdollisuudestaan osallistua Sally is Here - starttiseminaariin 3.11.2010.

Hankkeiden ja niiden kokemusten tarkemmat esittelyt tulossa


Kaikkien hankkeiden tarkempi esittely on tulossa marras-joulukuun aikana Hyve lehteen.