Tukialus 2011 Startti 1.9 - Tukialuksella on syksyllä 2011 ennätysmäärä toimeksiantoja :)
Tukialus starttaa 1.9.2011

Tukialus toteuttaa syksyllä 2011 yhteensä 12 työelämän toimeksiantoa. Toimeksiantojen määrä on lähes tuplaantunut vuodesta 2009 ja syksyltä 2010 määrä on lisääntynyt neljällä. Opiskelijat tekevät yhteistyötä sekä yritysten, yhdistysten ja kunnan kanssa toimimalla mukana mm. Kaste, Tekes ja ELY keskusten rahoittamissa kehittämishankkeissa. Osa ryhmistä osallistuu myös Turun ammattikorkeakoulu tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Syksyn työelämäyhteistyö alkaa 1.9 projektien startilla. Projektiryhmät valitaan elokuussa 2011 opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella. Kyselyssä kartoitetaan kesä-elokuussa opiskelijan oman työelämäsuuntautuminen, työkokemus, muu osaaminen sekä ammatillisia kiinnostuksen kohteita.

Tukialus toimeksiantajat 2006-2011