Tukialus arvot ja toimintaperiaatteet 2015

Avoimuus ja ulospäin suuntautuneisuus

Tukialus näkyy aktiivisesti sekä ammattikorkeakoulussa että sosiaalialan työelämäkentällä. Toiminnassa ja tiedotuksessa ollaan avoimia, periaatteena jaetaan ja opitaan yhdessä. Oppimisteemana: Ulkoinen viestintä ja markkinointi.

Nopeus

Tukialuksen periaatteena ketteryys. "Asiat laitetaan kuntoon heti-periaate". Oppimisteemoina mm: Yrittäjyys.

Vastuullisuus

Opiskelijat - Tukialuksen työntekijät - vastuutetaan ja he ottavat vastuun omasta oppimisestaan sekä työelämän toimeksiannossa sovituista tehtävistä. Opettaja-valmentajat ja projektipäälliköt - Tukialuksen johtoryhmä - näyttää aina esimerkkiä vastuullisuudesta. Oppimisteemoina mm: Organisaation perustehtävään sitoutuminen, yhteisöllisyys ja yrittäjyys.

Toiminnan jatkuva asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen

Tukialuksella tapahtuu opiskelijapalautteen keruuta Tukialus-toiminnasta ja A4 opintokokonaisuuden opintojärjestelyistä ja opetuksesta viikoittain. Opiskelijat itsearvioivat omaa ja tiiminsä toimintaa ja sen tuloksellisuutta. Tiimitoiminnan onnistumisen ja tuloksellisuuden näkökulmasta keskeisintä on toimeksiantajien palautteet. Opettajat antavat palautetta opiskelijatiimien ja opiskelijoiden tekemisestä ja oppimisesta. Oppimisteemoina mm: Asiakaslähtöinen kehittäminen ja jatkuva arviointi.

Tuloksellisuus

Tukialuksella onnistumisen kriteerinä on toimeksiannossa sovitun täyttäminen . Opiskelijatiimi opiskelijaprojektipäällikön johdolla kantaa tulosvastuun omasta projektistaan. Tukialuksen johtoryhmä ja johtaja vastaa Tukialus toiminnan kokonaisuudesta ja myös toiminnan tuloksellisuudesta. Tuloksellisuus on keskeinen Tukialus-toiminnan arviointikriteeri.  Oppimisteemoina mm: Yrittäjyys, toiminnan perustehtävän ja oikeutuksen arviointi