eForum 2011

Syyskuussa 2011 aloitti Tukialuksella ensimmäinen TA eForum toimeksinato, eForum - lastensuojelu. Toimeksiannossa kehitetään lastensuojelun kokonaan verkossa toteutettua opetusta. 

Tavoite:
 • Kokonaan verkossa toteutetun lastensuojelu ja perhetyö 5 op suunnittelu ja kehittäminen
Toteutus:
 1. Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma tekee yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksen kanssa lastensuojelun verkko-opintojen kehittämisessä
 2. Turku AMK sosiaalialan koulutusohjelma tarjoaa syyslukukaudella 2011 opiskelijoilleen ja virtuaaliammattikorkeakoulun portaalin kautta kokonaan verkossa toteutetun Lastensuojelu ja perhetyö 5 op opintojakson.
 3. Opettajat suunnittelevat pedagogisesti ja harjoittelevat teknisesti Adobe Connect verkkoneuvotteluohjelmiston käytön verkko-opiskelijaryhmän ohjauksessa
 4. Sosiaalialan koulutusohjelma tuottaa opiskelijoiden Tukialus palvelutoiminnan projektiryhmän kanssa lastensuojeluun sopivia videotallenteina.
Projektihenkilöstö:
 • Knuuttila, Juha 
 • Timonen-Kallio, Eeva 
 • 4 (5/7 lukukauden) sosionomi (AMK) opiskelijaa
Yhteistyö ammattikorkeakoulut:
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ko
 • Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ko