Tukialussyksyn 2011 kaikki 12 projektia esillä Facebookissa

Tukialussyksy 2011 starttasi käyntiin 1.9. Yhteentoista (11) toimeksiantoon tartuttiin 4-5 hengen ryhmillä. Yksi toimeksiannoista tehdään Ranskan Grenoblesta käsin, missä yksi verkko-opintoina teoriaopintonsa suorittava opiskelija järjestelee Tukialus toimeksiantona lastenkodin osaston Ranskan matkaa: käytännön järjestelyt, lasten valmistautumista tähän kokemukseen ja matkapalautteen hankkimistapaa.

Tukialus projekteihin kuulunutta viestintäoppimista toteutetaan mm. käyttäen systemaattisesti ulkoisessa viestinnässä Facebookin Tukialus ryhmää. Kaikki ryhmät mm. kertovat siellä projektin alku- ja loppuvaiheen kuulumiset. Facebook ryhmään on myös tulossa kuvia projektien ryhmistä ja toimintaympäristöistä.