Tukialus historia

1. Tukialus lähti matkaan syksyllä 2006

Tukialus-tarina alkoi syksyllä 2006. Tukialuksella oli toteutettu syksyyn 2014 mennessä 86 toimeksiantoa. Sosiaalialan koulutusohjelmalle ja ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa toimeksiannoista oli tehty 30. Työelämätoimeksiantoja on ollut 56 ja niistä opiskelijatyönä tehtyjen palvelujen myyntitulo on ollut yhteensä 33 640 euroa. Keväällä 2015 tammikuussa pyörähti käyntiin 10. Tukialus-toimintavuosi.

2. Opiskelijat markkinointia ja myyntiä opettelemassa

Tukialuksella toimi syksyllä 2012 ensimmäinen markkinointi- ja viestintätiimi ja markkinointiassistentti. Vuonna 2014 on toiminut molempien lukukausien aikana  markkinointitiimi ja keväällä 2014 markkinointiassistentti.  Kokemukset opiskelijoiden tekemästä markkinointityöstä ovat hyviä ja toiminta kehittyy koko ajan. 

3. Tukialus toimeksiantajia ja toimeksiantoja vuosilta 2006 - 2012

Oheisesta luettelosta saa kuvaa minkä tyyppisiä toimeksiantoja Tukialuksella on toteutetuu. Luettelosta puuttuu toistaiseksi vuodet 2013-2015 eli viiden projektikierroksen tiedot.
 • Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry (1)
  1. Adobe Connect neuvottelujärjestelmään tutustuttaminen 
 • CTM (1)
  1. Lastensuojelulaitoksen matkajärjestelyt, toteutus ja arviointi
 • Ilotus ry (1) 
 • Kehitysyhtiö Kuru Oy (2): 
  1. Flex
  2. Lastensuojelu ja kuvataide 
 • Kota ry (3): 
  1. Maahanmuuttajaselvitys 
  2. Itsenäistymisiässä olevien kehitysvammaisten tyttöjen tukeminen 
  3. Sosiaaliseen  mediaan tutustuttaminen 
 • Kotikunnas (1): 
  1. Hyvinvointikello palvelun kehittäminen 
 • Lastensuojelun keskusliitto ry (1): 
  1. Lapsitiedon keskus portaalin markkinointi 
 • Lausteen erityiskoulu ja perhekuntoutuskeskus (1): 
  1. Harjoittelukansion kehittäminen 
 • Martat (1): 
  1. Työavain hankkeen kumppanuuksien laajentaminen 
 • Merikratos Oy
 • Salon seudun mielenterveysyhdistys
 • Pelastakaa lapset ry (1): 
  1. Perhetalon palvelun kehittäminen 
 • Pienryhmäkoti Aapelus (1): 
  1. Ulkoinen viestintä 
 • Pienryhmäkoti Hovilinna (1): 
  1. Menetelmäkansion kokeilu 
 • Pienryhmäkoti Merilinna (1): 
  1. Menetelmäkansion kokeilu 
 • Raision kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi (5): 
  1. Lastensuojelulaitos esiselvitystyötä 
  2. Hulvelan Helmi nimen keksiminen, sidosryhmäkartoitusta ja sidosryhmäseminaarijärjestelyt
  3. Kerttulan koulun opiskelijahyvinvoinnin tukeminen
  4. Hulvelan Helmi Ruskon palvelualueelle (RAINE) ja 
  5. Lastensuojelun poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen 
 • Sateenkaarikoto ry (1): 
  1. Maahanmuuttajanaisten kanssa tapahtunut ryhmätoiminta 
 • Turun kaupunki, nuorisotoimi (1): 
  1. Teräsrautelan nuorisotalon toiminnan kehittäminen 
 • Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi / Sosiaalialan ko, opintokokonaisuus A1 (1): 
  1. PPH asiakastapahtuman organisointi ja jatkosuunnittelu 2012, kasvun tukeminen- ja ohjaus palvelutuotteiden ideointi 
 • Turun ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, Ruiskadun toimipiste (5): 
  1. Opiskelijaosuuskuntaselvitys, 
  2. Toiminnallisen tilan rakentaminen toimipisteessä
  3. Sally 2011 - Sosiaalialan opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen , 
  4. eForum verkko-opetuksen verkko-ohjauksen ja lastensuojelun oppimateriaalin tuottaminen ja 
  5. Yhteisöks 
 • Turun ammattikorkeakoulu, Hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja kehitystoiminta (10): 
  1. Equip-hanke 
  2. Hyvinvoinnin mittaamisen kehittäminen
  3. HyvinvointiTV (yhteensä 4 erillistä toimeksiantoa) 
  4. Kuis sää voit -projekti
  5. LaPsyke 
  6. Virtu hankkeen markkinointi ja asiakastapahtuma 
  7. Mimo hanke, taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa 
 • Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (1): 
  1. Tukisukka -projekti 
 • Tyttöjen Talo (2): 
  1. Tyttöjen talon perustamisprojekti: sisustus ja tavarahankinnat
  2. Toiminnallisen palautejärjestelmän kehittäminen 
 • Ulvilan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi (1): 
  1. Adobe Connect neuvottelujärjestelmään tutustuttaminen 
 • Varsinais-Suomen kansanopistot: Aurala. Ilo oppia projekti (1): 
  1. Kansanopistojen järjestöyhteistyön kehittäminen, asiakastapahtumat 
 • Vasso Oy - Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, lastensuojelun kehittämisyksikkö (1): 
  1. Perhetyön kuntayhteistyhenkilöverkoston kehittäminen

4. Posterit - Mitä työelämä on hyötynyt Tukialus-palveluista 2013-2014? 

Seuraavien 2013-2014 Tukialus toimeksiantoposterien kautta saat kuvaa mitä viimeisten vuosien Tukialus-projekteissa on tehty ja millaista hyötyä Tukialus-yhteistyöstä on ollut toimeksiantajille.