Tukialus toiminta kehittyy ja laajenee Varsinais-Suomessa koko vuoden kattavaksi toiminnaksi 2013

Kuva: Juha KnuuttilaTukialus toimintaan on tulossa isoja muutoksia vuonna 2012-2013. Vuoden 2013 alusta alkaen Tukialus toiminta kattaa sekä kevät että syyslukukauden.

Vuoden 2013 alusta alkaen sekä keväällä että syksyllä aloittaneet opiskelijaryhmät opiskelevat palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen opintoja. Tällöin Tukialus toiminnan toteuttaminen on mahdollista sekä kevät- että syyslukukausien aikana.

Tukialus toiminta on vuosina 2006-2011 tapahtunut pääasiallisesti Turun seutukunnan alueella. Vuonna 2013 on uusia mahdollisuuksia ja kumppanuuksia avautumassa ja suunnitteilla erityisesti Salon ja Turunmaan seutukuntien alueella.

Toiminnan laajentamisen suunnittelu alkaa vuoden 2012 alussa. Toivottavasti uudet tuulet ja alueet ovat vahvasti mukana jo viimeistään heti kevään 2013 tammikuussa.

Tukialus toiminnalla ja palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen opinnoilla on haasteena kansainvälinen näkökulma. Myös tätä näkökulmaa aletaan kehittää vuonna 2012.
---
Tukialus - Mothership - Moderskepp
---

Toiminnan yhteiskehittäminen 2012- 2013

Palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen opintokokonaisuuden ja Tukialus-toiminnan kehittämisessä ovat olleet aktiivisesti mukana erityisesti syksyjen 2010 ja 2011 A4 opintokokonaisuuden opiskelijaryhmät tuoden useita hyviä kehittämisideoita, joita on otettu myös käyttöön esim. vuonna 2011.

Myös työelämän edustajat ja kaikki opettajat ovat sankoin joukoin tervetulleita toiminnan yhteiskehittelyyn ja yhteistyöhön A4 opettajatiimin kanssa. Yhteiskehittelyn merkeissä tullaan myös järjestämään vuodesta 2012 alkaen opetuksen toteuttamiseen liittyviä informaatio- ja yhteiskehittämisen tilaisuuksia.

Ollaan yhteydessä.

Lisätietoja: Juha Knuuttila