Sally on nyt TA Sally

Sallysta TA Sallyksi

Sally - Sosionomi (AMK) opiskelijoiden yritysideoiden ja yritysten kehittämisohjelma on nyt syksystä 2011 alkaen Tukialus Sally (TA Sally). Nimen muutos kuvaa sitä, että Sally toiminta kehittyy osana opintokokonaisuuden A4 Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen opetusta ja Tukialus palvelutoimintaa.

MISSÄ MENNÄÄN - TA Sally ?

Syksy 2010

TA Sallyn startti tapahtui syksyn 2010 Tukialus opiskelijaprojektina.

Opiskelijat
 • kartoittivat sosionomi (AMK) opiskelijoiden ja opettajien yrittäjyysintressit, 
 • tekivät sosiaalijohdon haastattelut yrittäjyysteemasta Kaarinan, Raision ja Turun sosiaalijohtajille
 • järjestivät yhteistyötapaamisen projektin ja Uusyrityskeskus Potkurin kanssa ja
 • järjestivät Sally Startti seminaarin Ruiskadulla 3.11, jossa olivat mukana Varsinais-Suomen yrittäjät, Potkuri, asiasta kiinnostuneet opettajat sekä opiskelijat
Sallyn kulmakivet 2011

Seminaari oli startti koulutusohjelman yrittäjyyden tukimallin kehittämiselle. Syksyn ja seminaarin tiimoilta Sally toimintaa päätettiin jatkaa opintokokonaisuuden A4 resursseilla seuraavin kulmakivin:
 • opintokokonaisuudessa kiinnitetään syksystä 2011 alkaen entistä enemmän huomiota yrittäjyyden edistämiseen sosiaalialalla ja pyritään löytämään potentiaalisia jo yrittäjyyden polulla olevia tai sinne astumista harkitsevia opiskelijoita
 • markkinoidaan ja rakennetaan yhteistyötä erityisesti Uusyrityskeskus Potkurin suuntaan
 • aloitetaan "yrittäjyyden polun opiskelijoiden" tuki- ja sparrausjärjestelyiden organisointi
 • jatketaan keskustelua yrittäjyyden kehittämisorganisaatioiden kanssa yhteistyöstä ja sen muodoista
Sally opiskelijan yrittäjyyden polun tukena 2011

Opiskelijat omaa yrittäjyyttään kehittämässä
 • syksyllä 2010 2 opiskelijaa lähti miettimään Sally toiminnan puitteissa mahdollista yhteistyötä yhteisen kiinnostus ja yritysidea-alueen puitteissa (toinen toimi jo yrittäjänä)
 • toinen opiskelija aloitti omaan yritysideaansa liittyvät keskustelut opettaja-valmentajan kanssa, jonka seurauksena hän solmi kontaktit Potkuriin ja aloitti oman yritysideansa työstämisen
 • opiskelija käynnisti oman yrittäjyytensä perustamalla toiminimen sekä jatkoi oman ideansa markkina- ja tuotelähtöistä kehittämistä liikeidea suuntaan
 • opiskelija löysi oman sosiaalialan verkoston, jonka kautta hän jalostaa liikeidean kehittämistyötä ja aloitti konkreettisen palvelun myynnin
Oppilaitos verkostoijana

Opiskelija-opettajayhteistyössä on vuoden 2011 aikana käynyt ilmi mm. seuraavia Sally toiminnan mahdollisuuksia
 • opettaja-valmentaja voi toimia motivoituneen opiskelijan uskon vahvistajana
 • opettaja-valmentaja voi olla avaamassa yhteistyöverkostoja suuren toimijan (ammattikorkeakoulun) voimalla alkavan yrittäjän hyödyksi. Esim. suhteessa kuntiin ja muihin isoihin organisaatioihin
 • opettaja-valmentaja voi olla tukemassa yrittäjän verkostoitumista sosionomi (AMK) koulutuksen sisällä, koska piilevää ja rohkaisua tarvitsevaa yrittäjyyspotentiaalia koulutuksen isosta volyymista johtuen löytyy paljon
 • ammattikorkeakoulu voi olla omalta osaltaan tukemassa erilaisten verkostoitumistilaisuuksien tai muiden yhteistyötä ja synergiaa luovien välineiden kehittämistä
TA Sally blogissa lisää kuulumisia tämän syksyn aikana
 • lähiaikoina tulossa kirjoitus omaa yrittäjyyttä alkaneelta sosionomi (AMK) opiskelijalta - Katrin kirjoitus
 • vireillä on suunnitelmia yrittäjyysopintojen kehittämiseksi sosionomi (AMK) suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa. Suunnitelmat saattavat aina jäädä suunnitelmiksi tai sitten ei.