Lastensuojelun johtamismallia kehittämässä TEKES hankkeella
Raision sosiaalitoimi luottaa ammattikorkeakoulun opiskelijoihin myös antamalla tehtävän, jonka lähtökohta on varsin teoreettinen ja materiaali haastava. Toimeksianto liittyy kiinteästi kaupungin strategiseen tavoitteeseen, jossa lasten ja perheiden palvelumallit uudistetaan kokonaisvaltaisesti.

Raisio on toteuttanut TEKESin rahoituksella Yhdessä oikeaan aikaan-esiselvityshanketta. Kehitettävässä ehkäisevän lastensuojelun yhteistyömallissa toiminnan painopiste on perheiden arkiympäristössä. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää johtamisjärjestelmän kokonaisvaltaista uudistamista. Tukialus ryhmä sai tehtäväksi analysoida eri organisaatiomalleja lasten suojelussa asiakkaan ja työntekijän näkökulmasta. Konkreettinen tuotos tuli olla innovatiivinen muutosmarkkinointimateriaali.

Tukialus ryhmä paneutui organisaatioteorioiden saloihin kirjallisuuden avulla ja teki SWOT- analyysin linjaorganisaatiosta ja rajattomasta organisaatiosta lastensuojelussa.
Useiden aivoriihien ja pitkien keskusteluiden tuloksena syntynyt lopputulos oli konkreettinen ja selkeä Power -Point esitys. Siinä tuotiin ytimekkäästi esille, miksi muutos on välttämätön, mitkä ovat vanhan linja-organisaation haitat ja uhat, toisaalta korostettiin uuden rajattoman organisaation etuja ja mahdollisuuksia. Esityksestä kävi selkeästi ilmi myös muutoksen edut sekä henkilöstölle ja asiakkaille.

Toimeksiantajan edustaja projektipäällikkö Niko Lankinen kiitteli ryhmää ja lupasi käyttää tuotettua materiaalia esitellessään asiaa Raision sosiaali- ja terveyspalvelulautakunnassa. 

Tällekin yhteistyölle seuraa varmasti jatkoa!

Kuvat: Tukialus-projektiryhmä
Teksti: Outi Yli-Heikkilä