Valokiilassa Tukialus ja Raision kaupungin kanssa tehty kuntayhteistyö

 


Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) opiskelijat toteuttivat syksyllä 2011 Tukialus  puitteissa kolme kunta-alan yhteistyöprojektia. Turun perhepäivähoidon lisäksi Raision sosiaali- ja terveystoimi oli mukana Tukialus 2011 yhteistyössä vanhus- ja lastensuojelutyön toimeksiannoilla

Raision sosiaali- ja terveystoimen lautakunnan toinen syksyn 2011 Tukialus-toimeksianto liittyi Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmaan ja uuteen terveydenhuoltolakiin. Kasteen toimintakykyisenä ikääntyminen-ohjelman yhtenä tavoitteena on ikäihmisten omatoimisen kotona asumisen pidentyminen. Ongelmiin ja toimintakyvyn riskeihin tulee puuttua varhaisessa vaiheessa. 

Tätä ajatusta silmällä pitäen on Kaste-ohjelman pilottina perustettu syksyllä 2010 Raisioon Hulvelan Helmi, matalan kynnyksen palveluohjaus- ja neuvontapiste ikäihmisille. Neuvontakeskuksessa saa laaja-alaisesti tietoa erilaisista palveluista ja tukitoimista, joilla ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä. Palvelu on suunnattu erityisesti kotona asuville ja heidän omaisilleen. 

Syksyllä 2011 perustettiin uusi vastaava neuvontapiste Rusko-Vahto alueelle. Tukialus projektiryhmä sai tehtäväksi järjestää tämän palvelupisteen avajaiset. Toimeksiantoon kuului myös kartoittaa alueen asiakkaiden tarpeita ja toiveita palveluihin liittyen.
Projektiryhmä teki pienellä budjetilla ja tiukalla aikataululla uskomattoman tuloksen! Vahdon Jokitupa oli 8.11 täynnä ikäihmisiä ja heidän parissaan työtä tekeviä ammattilaisia. Väkimäärästä voidaan päätellä, että markkinointi oli ilmiselvästi onnistunut ja uuden palvelupisteen käyttäjät löytävät paikalle kun toiminta pääsee vauhtiin.

Kuvat: Tukialus-projektiryhmä ja Outi Yli-Heikkilä
Teksti: Outi Yli-Heikkilä