Tukialuksen projekti- ja verkko-oppimisympäristö esillä ITK Konferenssissa 19.-20.4.2012

Kuva 1. ITK konferenssin posterinäyttely 19.4.2012
Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) koulutuksen opetussuunnitelman A4 palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen opintokokonaisuus 28 op  ja siihen osana liittyvä Tukialus-toiminta oli esillä ITK Konferenssissa Hämeenlinnassa 19.-20.4.2012

Sosionomi (AMK) koulutuksen posteriesityksen teemana oli "hallinnon" opintokokonaisuuden kehittyminen vuodesta 2005 alkaen tietotekniikkaa ja työelämälähtöistä projektioppimista hyödyntävään suuntaan. Konferenssissa käytiin suomalaisten verkko-opetuksen asiantuntijoiden kanssa mielenkiintoista keskustelua  asiakaspalvelukontaktia etäisemmän hallinnon-, johtamisen- ja yrittäjyysoppimisen erityishaasteista sekä millaisilla välineillä ja tavoilla työelämän edustajia saataisiin harjoitteluohjauksen ja projektitoimeksiantojen lisäksi tietotekniikka ja tietoverkkoja hyödyntämällä entistä tiiviimmin mukaan ja sisään teoriaopetukseen.

Kuva 2. ITK Konferenssin posterinäyttely 20.4.2012
ITK konferenssi antoi rohkeutta pyrkiä kohti "eForum visiota". Tulevaisuudessa opiskelijoiden työelämästä tuotetun audiovisuaalisen oppimateriaalituotannon ja Tukialuksen sosiaalisessa mediassa tapahtuvan työelämäverkostoitumisen lisäksi löytyy lukuisia uusia tapoja rakentaa entistä innostavampaa oppimista ja  sosionomin 2000-luvun hallinnon taitojen oppimista tukevia työelämälähtöisiä verkkokoulutusratkaisuja.

Lisätietoja:  Juha Knuuttila     
p.  044-9074 541    
email. juha.knuuttila(at)turkuamk.fi