Tukialus uusin haastein ja kumppanein kohti syksy 2012
Tukialus-toiminnan syksyn 2012 valmistelut ovat edenneet pitkälle. Neljästätoista (14) hankkeesta on sopimusvalmisteluissa 12 ja lopun kahden paikan suhteen on tällä hetkellä ylitarjontaakin. Koko hankevalikko pitäisi olla koossa toukokuun aikana.

Toimeksiannot ovat tällä hetkellä erittäin työelämälähtöisiä, uusia toimeksiantajia on mukana mm.yritysmaailmasta.

Kehittämistoiminnassa painopiste on Tukialuksella vuosi vuodelta siirtynyt ammattikorkeakouluhankkeista kohti kuntien, yritysten ja yhdistysten hallinnoimia hankkeita, joissa sosionomit myös jatkossa tulevaisuudessa oikeasti työllistyvät. Työelämähankkeita tehdään syksyllä Varsinais-Suomen lisäksi Hämeessä. Yhden hankkeryhmän energiaa suuntautuu ulkomaille.

Syksystä on tulossa työntäyteinen. Tukialuksella kuitenkin hyvästä työstä myös aina palkitaan.