TA eForum
Tukialuksen eForum (TA eForum) on modernia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän, työelämälähtöisemmän oppimisen tuotekehityslinja.

Tukialus eForumin visiona on tulevaisuus, missä tieto- ja viestintätekniikkan avulla oppiminen sosiaalialan työelämässä ja koulutuksessa laajenee merkittävästi sisältämään työelämän asiantuntija-alustuksia ja luentoja, opiskelijoiden yhdessä työelämän kanssa ja työelämästä tuottamia videoita, äänitteitä ja muita  sähköisiä oppimateriaaleja, työelämän verkkomentorointia ja ongelmalähtöisten opiskeluteemojen käsittelyä työelämästä tulevien virikkeitä ja työelämän verkko-ohjausta hyödyntämällä.

Lue lisää
 Linkit