TA Sally

Sally on lyhenteensä mukaisesti, sosiaalialan liiketoimintaosaamisen kehittämistä yhdessä. Tukialuksen Sally (TA Sally) on sosionomi (AMK) opiskelijoiden yritysideoiden ja yritysten perustamista tukeva tuotekehityslinja.

Tukialuksen Sallyn visiona on rakentaa sosionomi (AMK) tutkintoa ja tutkintoon liittyviä oppimisympäristöjä niin, että ne tukevat opiskelijoiden rohkeutta, innovatiivisuutta ja muita perusvalmiuksia yrittäjyyteen ja myös yrittäjänä toimimisen aloittamiseen.

Lue lisää Sallysta