Tukialuksella 14 palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen toimeksiantoa syksyllä 2012

Karbidilamppu vei kohti päämäärään hiilikaivoksella. (Kuva: Juha K)
Tukialuksen työelämälähtöinen projektioppimisympäristö on vuoden 2012 osalta valmis. Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) koulutuksen Tukialuksella on 14 palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen toimeksiantoa syyslukukaudella 2012. 

Toimeksiannoista sosiaalialan yritystoimeksiantoja on 4, kuntien sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalveluissa toimeksiantoja on 4 ja järjestöiden tilauksia on 2. Tukialus jatkaa yhteistyötä myös kahdessa (2) Turun ammattikorkeakoulu tutkimus- ja kehittämisyksikön hyvinvointiteknologian kehittämishankkeessa. 

Tukialus kehittää sosiaalialan opiskelijoiden tuottamaan palvelutoimintaa. Syksyllä 2012 Tukialuksella aloittaa ensimmäinen Tukialus palvelutoiminnan markkinointitiimi. Ensi syksynä  Tukialus aloittaa myös yhteistyön sosiaalialan koulutusohjelman varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa kasvun tukemisen- ja ohjauksen oppimista edistävän palvelutoiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Tukialus hankkeiden projektiryhmien osaamisen kokoaminen tehdään kesä-elokuun aikana  opiskelijoiden rekrytointikyselyllä. Kesälomien jälkeen projektiryhmät valitaan elokuussa ja ne aloittavat toimeksiantojen kimpussa maanantaista 27.8 alkaen.

Rentouttavaa, aurinkoista ja lämmintä kesää tämän Tukialus-blogin ja Facebook-ryhmän seuraajille.