Vauhdilla liikkeelle


Yhteistyö toimeksiantajien ja opiskelijoiden välillä on päässyt alkuun. Markkoinointitiimi kyseli Tukialus-projektien projektipäälliköiltä miten matka on alkanut ja mitkä ovat tämän hetkiset tunnelmat matkustajilla.

Ja matkaan...

Alustavat, pääpiirteiset suunnitelmat alkavat olla jo valmiina, seuraavana vuorossa ovat suunnitelmien syventäminen ja toteuttaminen. Toimeksiantojen selkeys helpotti projektien aloittamista, mutta myös ne joilla alussa oli hieman haparointia saivat mielenkiintonsa avulla tuulta purjeisiin. 
Yhteydenpito toimeksiantajiin jatkuu ja saatavilla on vielä paljon uutta tietoa!

Tukialus tunnelmia

Ryhmät ovat innokkaina toteuttamassa projekteja, joista on mahdollisuus oppia uusia tuulia tulevaisuuden haasteisiin. Tunnelmat ovat näin alkuun vielä vähän hämmentyneet osalla matkaajista, mutta kaikki puhuvat myös innokkuudesta, mielenkiintoisuudesta ja halusta saattaa projektit onnistuneesti satamaan. 

Tsemppiä, menkää lujaa eteenpäin!