Tukialus ja palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen opinnot

Tukialus sosionomi (AMK) opetussuunnitelmassa

Tukialus-toiminta on laajuudeltaan 3 op ja se on osa opintokokonaisuuden A4 palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen 28 op opiskelua. Tukialus on projektioppimisympäristö, missä opiskeluteemat konkretisoituvat aidoissa työelämälle tehtävissä toimeksiannoissa

Opettajat ja yhteystiedot keväällä 2014A4 Opintokokonaisuusvastaava / Opettaja-valmentaja

Närvi, Laura

Opettaja-valmentaja
Email. etunimi.sukunimi@turkuamk.fi