JORY kokoontuu, mitä siellä tapahtuu?
Opettajatuutorit Laura Närvi, Outi Linnossuo sekä Juha Knuuttila kokoontuvat projektipäälliköiden kanssa tiistai aamuisin. Kokoontuminen alkaa yhteisillä asioilla. Tällä kertaa yksi yhteisistä asioista oli mahdollisuus suorittaa VAVA-opintona TUKIALUS MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄASSISTENTIN TEHTÄVIÄ
Tehtävä suoritetaan 12.11. -18.12.2012 välisenä aikana ja siitä on mahdollista saada 1-2 opintopistettä. Lisätietoa tehtävästä saa Juha Knuuttilalta tai omalta projektipäälliköltä.

Mielikuvien yhtenäistämisen tärkeys ja raha


Yhteisten asioiden jälkeen projektipäälliköt jakaantuivat omien tuutoropettajiensa kanssa yksilöllisempää ohjausta varten.  Tällä kertaa pureuduttiin mielikuvien yhtenäistämisen tärkeyteen, ja siihen että katsotaan asioita samalla tavalla toimeksiantajan kanssa. Pohdittiin myös mitä uutta raha ja projektin maksullisuus tuovat mukanaan projekteihin. Raha luo maailman missä kaikki ei kelpaa ja projektien tuotokset eivät ole yhdentekeviä.