Liity Tukialus eYhteisöön

Tukialus eYhteisö on Tukialuksen Facebook ryhmä
Mikä on Tukialus?

Keväällä 2014 Facebook-ryhmä
  • Kertoo lukukausittain Tukialuksella toteutettavista toimeksiannoista ja niiden toteuttajista
  • Edistää sosiaalialan opiskelijoiden ja ammattilaisten verkostoitusmista
  • Tuo sosiaalialan kasvoja tutuiksi
  • Tuo uusia mahdollisuuksia tiedottamiseen ja kohtaamisiin
Keväällä 2014 Tukialus ryhmässä kohtaavat
  • Tukialuksella opintojaan suorittavat opiskelijat
  • Muut Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) opiskelijat
  • Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneet sosionomi (AMK) ammattilaiset
  • Muut varsinais-suomalaiset sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
  • Sosionomi (AMK) koulutuksen opettajat
  • Muut opettajat, kehittäjät ja tutkijat

Keväällä 2014 meitä on jo yli 150

Liity mukaan osoitteesta: