Tukialus - oppimisympäristö ja palvelutoimintaa

Tukialus on oppimisympäristö

Tukialus on osa sosionomi (AMK) opetussuunnitelmaa ja oppimista. Tukialus - opiskelijoiden kehittäjäpalvelut on osa Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) opiskelijoiden johtamisen ja yrittäjyyden opintoja. Syksystä 2014 alkaen opintojakson 7081190 TKI ja/tai Palvelutoiminnan projektiharjoittelu 5 op  oppimisympäristössä kehitetään erityisesti opiskelijoiden yrittäjyys ja palvelujen tuottamisen valmiuksia.

Innovaatiopedagogiikka

Tukialus toiminta ja siihen liittyvät teoriaopinnot ovat olleet vuodesta 2006 alkaen osa Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikkaa. Turun ammattikorkeakoulussa on määritelty oppimisalueeksi innovaatiokompetenssit.

Opetussuunnitelman joustavuus ja vaihtoehtoiset opiskelutavat

Johtaminen ja yrittäjyys opintokokonaisuudessa ei ole edeltävyysehtoja. Teoriaopintojen suorittamista on jo vuosien ajan tarjottu sekä lähi- että verkko-opintoina. Syksystä 2015 Yrittäjyyden ja kuntanpalvelujen tuottamisen opintojen suorittaminen perustuu osaamisen näyttöön, johon valmentaudutaan itsenäisen verkko-opiskelun tai lähiopiskeluna tapahtuvan tiimiopiskelun kautta.

Asiakaslähtöisyys

Tukialus-toiminnassa oppiminen, yrittäjyys- ja palvelujen tuottamisen valmiuksien kehittyminen perustuu työelämän tarpeista lähteviin toimeksiantoihin, joita sovitetaan yhteen opetussuunnitelman sekä opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden sekä osaamisen lähtökohtien kanssa (opiskelijan rekrytointikysely ja osaamis-/ kiinnostusperusteinen rekrytointi toimeksiantojen toteutukseen).

Yrittäjyys ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvä palvelutoiminta

Tukialus toiminnan arvot tukevat opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä. Tukialus toiminta on henkilöstö ja muilta resurssoinneiltaan tehokasta ja tuottavaa, opiskelijoita palkitaan onnistuneista työsuorituksista. Opiskelijat saavat Tukialuksella esiintymisen, markkinoinnin ja myyntityön valmiuksia.

Vaikka Tukialuksen toiminta kohdistuukin suoraan varsinais-suomalaisille työpaikoille, on Tukialuksen toimeksiantoja toteutettu vuosittain myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa.


Tukialuksen toiminnan luonnetta voidaan kuvata perinteisestä hanketoiminnasta poiketen käsitteellä lyhythanketoiminta.

Kansainvälisyys

Palvelujen tuottamisen, kehittämisen ja johtamisen opintokokonaisuuden vieraskieliset opinnot  2 op tukevat vuonna 2014 toimeksiantojen aiheiden kansainväliseen näkökulmaan tutustumista sekä hallintoon liittyvän englannin kielen käytön kokemuksen ja sanavaraston karttumista.

Tukialuksella on myös vieraskielinen blogi, jossa on kuvattu muutamaa Tukialuksella tehtyä kansainvälistä toimeksiantoa. Tukialukselta on tehty 2 projektia, joiden toimeksianto kohdistui Ranskaan sekä Kiinaan.

Vuosina 2014-2015 palvelujen tuottamisen, kehittämisen ja johtamisen opintojen kansainvälistä näkökulmaa kehitetään edelleen. Lue lisää Tukialus kansainvälisyyden tulevaisuudesta sivulta -  Tukialus 2015 - Täyskymppi :)

Tukialus-toimintaa esitellä Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisille opiskelijoille Terveys ja hyvinvointi tuloalueen KV-viikolla maaliskuussa 2015.

Monialaisuus

Sosionomi (AMK) koulutuksen opiskelijat ovat opiskelleet Tukialus-toiminnan ohessa ja rinnalla tulosalueen yhteisellä opintojaksolla, jossa korostuu nimenomaan kokemuksen hankkiminen monialaisesta yhteistyöstä kehittämishankkeessa. Uudet tulosalueet, opetussuunnitelmat ja yhteistyökuviot ovat tuoneet uusien haasteita ja mahdollisuuksia. 

Vuosina 2014-2015 Tukialus toiminta hakee kumppanuutta ja yhteistyötä erityisesti markkinointiin, myyntiin ja palvelujen kehittämiseen ja -muotoiluun suuntautuneiden koulutusohjelmien kanssa.


Lue lisää Tukialus monialaisuuden  tulevaisuudesta sivulta -  Tukialus 2015 - Täyskymppi :)