Mitä Tukialuksella tapahtuu?

Mikä on Tukialus?
  • Tukialus on ollut Turun ammattikorkeakoulun Sosionomi (AMK) opiskelijoiden  palvelutoimintaa vuodesta 2006 alkaen. Tutustu Tukialuksen periaatteisiin ja arvoihin.
  • Tukialus on mukana matkalla työpaikkojen haasteissa syksyllä 2015 TUKIALUS kymppi 2.9.-4.11.2015 ja TUKIALUS kokokausi 3.9.-17.12.2015 malleilla
  • Tukialuksella työskentelevät Sosionomi (AMK) koulutuksen toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat. Opiskelijat toimivat 4-6 hengen tiimeissä. Opiskelijatiimit toteuttavat toimeksiantoja opiskelijaprojektipäällikön johdolla ja opettaja-valmentajan tukemana
  • Keväästä 2016 alkaen Tukialus laajuus on 5 op ja yhden opiskelijan työpanos on 135 tuntia
  • Tukialus syksy 2015 info

 Mitä Tukialus tekee?

  • Opiskelijatiimit muodostetaan osaamisperusteisesti
  • Tukialuksen opiskelijat toteuttavat sosiaalialan työelämän tilausten pohjalta asiakaspalvelua, kokeilu- ja kehittämishankkeita, selvitystöitä ja yleisö- ja asiakastapahtumia
  • Opiskelija tai useampikin opiskelija voi jatkaa tarpeen mukaan yhteistyötä ryhmän toimeksiantajan kanssa esim. tekemällä opinnäytetyötä  lukuvuoden 2016 aikana
  • Tutustu Tukialus toimeksiantojen loppuseminaarin postereihin

 Tukialuksen historiaa