Turun ammattikorkeakoulun Tukialus-toiminta vuosina 2006-2017

Tukialus nimellä toimi vuosina 2006-2017 Turun ammattikorkeakoulun Sosionomi (AMK) opiskelijoiden oppimisympäristö. 

Tukialus toiminnan idea syntyi yhteistyöstä hyvinvointipalvelut -tulosalueella Yrittäjyyden Talo projektissa vuosina 2005-2006. 


Tukialuksen "isänä" toimi lehtori Juha Knuuttila, toimien Tukialus-valmentajana kymmenen vuoden aikana yhteistyössä lukuisien muiden kollegoiden kanssa. "Tukialusta ei olisi koskaan syntynyt ilman yhteistyötä Timo Linnossuon kanssa. Täydet kiitokset Timon inspiraatiosta ja häneltä saamistani haasteista."


Tutustu Tukialus-kehittäjäpalvelut  2006-2017 historiaan täältä